افزایش ۱۵ درصدی تجارت ریلی از مرز سرخ
مدیر کل راه آهن خراسان رضوی گفت: تجارت بین‌المللی از مرز ریلی سرخس خراسان رضوی با کشورهای آسیای مرکزی در سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار