پیشنهاد دیوان محاسبات در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی لحاظ شد
پیشنهاد دیوان محاسبات مبنی بر اصلاح بند ۴ از قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی پیرامون انتقال وجه حواله ارزی به حساب نماینده معرفی شده از سوی ذینفع (فروشنده)، از سوی بانک مرکزی پذیرفته و ابلاغ شد.
منبع: ایرنا
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار