گام مهم وزارت کشور در اجرای قانون با برگزاری الکترونیک انتخابات
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس مطرح کرد:
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس گفت: برگزاری الکترونیکی انتخابات در قانون انتخابات پیش بینی شده بود و وزارت کشور به خوبی قانون را در این زمینه اجرا کرد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار