۲۴۰ میلیارد تومان فروش تا پایان روز پنجم نمایشگاه کتاب + فیلم
رمضانی در نشست خبری عنوان کرد
سخنگوی نمایشگاه کتاب گفت: تا پایان روز پنجم نمایشگاه کتاب مجموعا ۲۴۰ میلیارد تومان فروش داشته است و مردم از سراسر کشور توانستند به این نمایشگاه دسترسی پیدا کنند.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار