نمایشگاه کتاب تهران بزرگترین کانون تبلیغ علم، شعر و ادب فارسی زبانان دنیاست
معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان مطرح کرد
میرخواجه با اشاره به اینکه ایران در صنعت چاپ تاجیکستان جایگاه مهمی دارد، گفت: بدون شبهه، نمایشگاه کتاب تهران یکی از بزرگترین کانون‌های تبلیغ فرهنگ نه تنها ایران، بلکه علم و شعر و ادب فارسی زبانان دنیاست.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار