برخی سرمایه گذاری‌ها با آمایش سرزمین گلستان منطبق نیست
استاندار گلستان با اشاره به ضرورت منظور کردن جلسات مشاوره‌ برای متقاضیان سرمایه‌گذاری، توسط اعضای کارگروه امور زیربنایی گفت: برخی سرمایه گذاری‌ها با آمایش سرزمین گلستان تطابق ندارد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار