عملیات وعده صادق دیکته سختی که بی غلط نوشته شد
فضائلی:
عضو دفتر رهبر معظم انقلاب در مشهد گفت: باید گزاره‌های صحیح در جامعه نشر داده شود. یکی از این گزاره‌های درست این است که بگوییم فقط دیکته ننوشته غلط ندارد. اتفاقا باید گفت می‌شود دیکته‌هایی را حتی سخت نوشت، ولی غلط ننوشت.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار