فعالیت معدن «کامو» را برای همیشه متوقف کنید
نامه مطالبه‌گران مردمی به سلاجقه؛
مطالبه‌گران مردمی خواستار توقف فعالیت تخریبی معدن سنگ آهن کامو و چوگان بر روی منابع آب کشاورزی و آشامیدنی در آبخوان گرگش کوه شدند.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار