مجوز دولت به سازمان محیط‌زیست برای تعامل با کشور‌های شانگهای
بهادری جهرمی در حاشیه هیأت دولت مطرح کرد
سخنگوی دولت گفت: هیأت دولت به سازمان محیط زیست مجوز مذاکرت برای امضای موافقت نامه محیط زیستی با دولت‌های عضو همکاری شانگهای را صادر کرد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار