وحیدی: ثبت نام از کاندیدا‌های ریاست جمهوری با موفقیت انجام شد
در حاشیه هیأت دولت؛
وزیر کشور گفت: مرحله ثبت نام از کاندیدای ریاست جمهوری نیز به خوبی انجام گرفت، سایر مراحل هم در مهلت قانونی مشخص شده انجام خواهد شد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار