کتاب «وظیفه گرایی اخلاق کانت» به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد
در بیست و ششمین دوره کتاب فصل؛
کتاب «وظیفه گرایی اخلاق کانت» تألیف عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار