انفجار در مقابل ساختمان وزارت خارجه عراق
منابع خبری از انفجار در مقابل وزارت خارجه عراق در منطقه سبز بغداد خبردادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار