خیران حوزه وقف در ساخت خوابگاه‌های دانشجویی وارد شوند
معاون استانداری کرمان:
معاون سیاسی استاندار کرمان گفت: خیران حوزه وقف در موضوع ساخت خوابگاه‌های دانشجویی نیز وارد شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار