باید از بازجوهای سیا تقدیر شود!
دیک چنی:
معاون اول بوش پسر درباره عملکرد سازمان سیا که این روزها چالش‌برانگیز شده می‌گوید که بازجوهای سیا را نباید شکنجه‌گر خواند.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار