دانشجویان علوم پزشکی اصفهان در مسابقات ملی انجمن آکوستیک رتبه نخست را کسب کردند
دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مسابقات ملی دانشجویی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران، حائز رتبه برتر شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار