تجمع جمعی از اپراتورهای پست فشارقوی برق کشور مقابل مجلس
صبح امروز صورت گرفت؛
برخی از اپراتورهای پست فشارقوی برق استان های مختلف کشور صبح امروز برای رسیدگی به خواسته های خود مقابل مجلس تجمع کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار