برخی سیاستمداران از توافق هسته ای به دنبال بهره برداری سیاسی هستند
حسینیان:
عضو جبهه پایداری استفاده از لفظ تفاهم به جای توافق از سوی سخنگوی دستگاه دیپلماسی را چرخشی غیر قابل قبول و غیر منطقی دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار