تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری رایگان شد
با موافقت مجلس؛
نمایندگان تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری را در دانشگاه و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی رایگان کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار