دانشگاه پیام‌نور ایلام رتبه نخست کیفیت آموزش را کسب کرد
دانشگاه پیام‌نور ایلام حائز رتبه نخست کیفیت آموزش در میان دانشگاه‌های پیام‌نور کشور شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار