رهبر انقلاب «سعدی» را در قله شعر اخلاقی می‌داند
سال ۱۳۸۱ بود که مرکز سعدی شناسی ایران، اول اردیبهشت ماه را روز سعدی کرد. شاعری که به خاطر نظم و نثر آهنگین، گیرا و قوی ش آوازه جهانی دارد، به گونه ای که به وی لقب استاد سخن و شیخ اجل داده‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار