هشدار دانشمندان درباره «اسیدی» شدن آب دریاها
دانشمندان درباره اسیدی شدن آب دریاها و اقیانوسها و نابودی حیات دریایی، به علت آلایندگی کربنی هشدار دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار