تحلیلی از دغدغه این روزهای رهبر معظم انقلاب؛ هضم نشدن در هاضمه جهانی
باشگاه دانشجویان/
هضم نشدن در هاضمه جهانی، جمله ای که این روزها چندین بار از زبان رهبر معظم انقلاب شنیده ایم و گویای دغدغه ایشان نسبت به موضوعی است، نفوذ لیبرالیسم!
ارسال نظرات
آخرین اخبار