نامه پراکنی های سران فتنه خوش رقصی برای صهیونیست ها است
عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی کشور:
عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی کشور در واکنش به نامه پراکنی های یکی از سران فتنه ۸۸ گفت: سران فتنه جایگاهی در بین ملت ایران ندارند و این افراد نانجیب همچنان در توهم خود به سربرده و دنبال خوش رقصی برای صهیونیست ها هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار