«پیاده‌راه ۱۷ شهریور» امنیت منطقه را مختل کرده است
عضو شورای شهر تهران:
رییس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه پروژه شکسته خورده ۱۷ شهریور، سایر پروژه‌های موفق شهرداری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: متأسفانه شاهدیم این پیاده‌راه تبدیل به محلی برای افراد ناباب، شرور و معتاد شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار