حضور «نفوذی‌ها» در «منطقه سبز» بغداد
سر دادن شعارهای ضد مقاومت در جریان ورود معترضان به «منطقه سبز» بغداد و پارلمان عراق نشان از حضور جریان نفوذی در میان شعاردهندگان داشت که توانسته بودند مدتی فضا را در راستای خواسته خود پیش ببرند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار