تاثیرات مخرب چاقی بر روی مغز
یافته های جدید محققان دانشگاه علوم بهداشت و سلامتی تگزاس نشان داد
بر اساس یافته های تحقیقات جدیدی از دانشگاه علوم بهداشت و سلامتی تگزاس، چاقی می تواند ساختار مغز را تغییر دهد و آتروفی (کوچک شدن) مغز را به همراه داشته باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار