مردم و آرمان‌های انقلاب اجزاء هویت ما هستند
نماینده نشریات دانشجویی وزارت علوم در دیدار با رهبری:
محمدعلی کامفیروزی گفت: ما از پدرانمان آموختیم که مردم و آرمان‌های انقلاب، دو جزء جدانشدنی هویت‌ ما هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار