ثبت رفوگری قالی به عنوان میراث ملی/ راه تعرض چین وترکیه به یک هنرایرانی مسدود شد
غلامرضا طوسیان شاندیز، فارغ التحصیل دکتری مرمت دانشگاه هنر اصفهان و عضو هیأت علمی دانشگاه جامع توانست دانش و مهارت رفوگری قالی در پنج شهر کشور را به ثبت ملی برساند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار