از ابتدای خواندن خبر اعلام اسامی شهدای منا صدایم می‌لرزید/ پیام حضرت آقا آراممان کرد + فیلم
شریفی مقدم در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
مجری شبکه خبر که در هنگام خواندن بیانیه اعلام اسامی شهدای منا گریه کرد گفت: از ابتدای خواندن خبر صدایم می لرزید اما در اواخر آن،‌ دیگر نتوانستم جلوی خود را بگیرم و بغض چند روزه ام شگست و شروع به گریه گردم.