تدوام طرح «پیک کتاب» با رویکرد توجه به سالمندان، معلولان و جانبازان
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری خبر داد
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری از برگزاری طرح «پیک کتاب» ویژه ارائه خدمات کتابخانه‌ای به سالمندان، معلولان و جانبازان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار