سلطانی‌فر مانند نادرشاه افشار است!
سیدمحمد بهشتی:
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت: مسعود سلطانی‌فر مانند نادرشاه است که به همه کشور سفر کرده و بنابراین باید مدال دوندگی بگیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار