کارهای رخ‌داده برای معلولین ظهور و بروز کافی نداشته است/ باید مقاصد گردشگری جدیدی برای مردم تعریف شود
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:
احمدپور با تاکید بر معرفی هرچه بیشتر و بهتر اماکن گردشگری و میرات فرهنگی در نقاط مختلف کشور گفت: ما می‌توانیم سرزمین‌مان را با جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی مختلف و متنوعی که در کشور وجود دارد با استفاده از سفرهای نوروزی بشناسانیم. این فرصت نباید از دست برود و باید آن را غنیمت بشماریم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار