دیدار علما و خطبای تشیع جنوب هند با آیت الله اراکی
علما و خطبای تشیع ایالت های جنوبی هند روز شنبه با آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب در شهر علی پور هند دیدار و گفتگو کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار