آیا ترامپ مرد جنگ با این کره هست؟/ با فرشته‌های نجات پیونگ یانگ آشنا شوید
گزارش/
ما ایرانی‌ها مانند همه مردم دنیا همیشه کره را از دوربین آمریکایی‌ها دیده و شناخته‌ایم. تصویری که نمی‌توانیم از واقعی بودنش مطمئن باشیم.