گردو غبار در خوزستان ۶ برابر حد مجاز شد
گرد و غبار با غلظت بیش از ۶ برابر حد مجاز امروز برخی شهرهای خوزستان را فراگرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار