تجویزهای کنشگری جریان حزب‌الله در مواجهه با مسائل روز در اندیشه‌های امام
در شماره جدید نشریه خط حزب‌‌الله
نشریه خط حزب‌‌الله در امتداد مطلب پیشین خود، در «سخن هفته» این شماره، به سراغ اندیشه‌های امام خمینی رفته و مبتنی بر توصیه‌های ایشان، تجویزهای کنشگری جریان حزب‌الله در مواجهه با مسائل روز را بیان کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار