بررسی فاجعه منا موضوع سری سوم مجموعه «از شما چه پنهون»
سری سوم مجموعه روایت‌های کوتاه «از شما چه پنهون» با موضوع واکاوی فاجعه منا مراحل تولید را سپری کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار