نظام ما هنوز اسلامی نشده است/ می‌خواهند مردم را به اجبار به جهنم ببرند
عباسی در دانشگاه آزاد تهران شرق:
رئیس اندیشکده یقین گفت: با ربا و علوم انسانی تثلیثی می‌خواهند مردم را با اجبار به جهنم ببرند
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار