«کتاب کودک» و «فناوری‌های نوین» ویژه روز کودک برگزار می‌شود
کارگاه «جایگاه فن‌آوری‌های نوین در رشد و تربیت کودکان» روز ۱۸ مهر در تهران برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار