کاهش نفوذ ایران در منطقه انتظار آمریکا از اغتشاش
نشریه رسمی کنگره آمریکا اذعان کرد انتظار آمریکا از اغتشاش و بی‌ثباتی کاهش نفوذ فزاینده ایران در منطقه و ترساندن متحدان جمهوری اسلامی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار