دانشجویان برپاکننده غرفه «جنبش مردمی ممانعت از جنگ با خدا» با برخورد تند فرماندار شهرستان نکا مواجه شدند+ فیلم
در روز ۲۲ بهمن؛
روز گذشته دانشجویان برپاکننده غرفه «جنبش مردمی ممانعت از جنگ با خدا» در حاشیه برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن با برخورد تند فرماندار شهرستان مواجه شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار