تعدد مراکز آموزشی یک آسیب مهم در جامعه/ در اواخر دوره ۸۰ دچار انحرافاتی در آموزش عالی شدیم
باقری:
قائم مقام وزیر علوم گفت: در اواخر دوره ۸۰ دچار انحرافاتی در زمینه آموزش‌های عالی شدیم که حل این انحرافات آسان نیست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار