لیبی میدان منازعه ایتالیا و فرانسه شده است
یک مقام لیبیایی:
عضو شورای عالی دولت لیبی می‌گوید که مداخله ایتالیا و فرانسه به خصوص در زمینه نفت در لیبی کاملا مشهود است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار