پانزدهمین دوره چالش بین‌المللی «ببراس» فردا برگزار می‌شود
با حمایت معاونت علمی؛
پانزدهمین دوره چالش بین‌المللی «ببراس» ۱۱ و ۱۲ مردادماه با حمایت معاونت علمی و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار