دانشگاه خلیج فارس؛ باند توسعه بوشهر/ اولین بورس خارجی در وزارت علوم
کدام شهر؟ کدام دانشگاه؟
دانشگاه خلیج فارس که از نظر موقعیت جغرافیایی و همجواری با آب‌های نیلگون خلیج فارس و تأسیسات عظیم نفت و گاز منطقه ویژه پارس جنوبی به عنوان باند توسعه استان بوشهر تلقی می‌شود، در ابتدا نام «دانشگاه بوشهر» را بر خود داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار