بازگشت بیش از ۱۵ درصد آب به چشمه‌علی
مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه خبر داد:
مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه با اشاره به بازگشت آب به چشمه‌علی گفت: بیش از ۱۵ درصد آب در چشمه جاری شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار