در ستایش ناامیدی و حکایت پینوکیو
یادداشت/ محمد صرفی
پینوکیو، روباه مکار و وعده درخت سکه فقط در کارتون نیست و از زندگی شخصی گرفته تا مقیاس یک کشور می‌تواند تکرار شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار