«شوق پرواز» به رسانه ملی آبرو داد
ضرغامی:
رئیس پیشین سازمان صداوسیما گفت: بارها به زنده یاد «یدالله صمدی» گفتم که مجموعه «شوق پرواز» به رسانه ملی آبرو داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار