دبیر جدید شورای هماهنگی کانون‌های علوم پزشکی مشهد انتخاب شد
با حضور نمایندگان کانون‌های دانشجویی؛
در پی برگزاری جلسه شورای هماهنگی کانون‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد، عارف لطفیان به عنوان دبیر جدید این شورا معرفی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار