توفان با سرعت ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت در سیستان
رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: توفان گرد و خاک با سرعت ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت غلظت ذرات معلق در هوای زابل را به ۱۹ برابر حد مجاز رساند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار